Bygningskonstruktør MAK

August 2008 – Maj 2012, BTH Odense, Speciele i IPD (Integrated project delivery)

HA / Alm, uddan. skift ved 4. semester

August 2006 – Juni 2008, SDU Odense

Mat/ Øk, uddan. Skift ved 4. semester

August 2004 – Juni 2006, SDU Odense,

Handelsskole, Hhx -matematisk linje

August 1998 – Juni 2001, Holbæk Handelsskole

 

 

Mundtlig

Skriftlig

Dansk

Modersmål

Avanceret

Engelsk

Avanceret

Avanceret

Tysk

Moderat

Moderat

Spids-kompetencer inden for:

 • Proces og Projektledelse
 • BIM projektering (Revit)
 • 3D modellering
 • Koordinering, planlægning
 • Kalkulation / Udbudsdokumentation

Herunder med stor indsigt for byggeteknik, lovgivende aspekter, energioptimering og bæredygtighed

Stor forståelse for digitalisering af byggesager/processer, på ethvert tænkeligt niveau/plan

 

Arbejdsmæssige kvaliteter

 • Stort teknisk snilde iht. IT
 • Planlæggende og systematisk i mit arbejde
 • Overskuende og fremtidssynet
 • Fleksibel og vedholdende ved eks. deadlines
 • Ressourcebevidst og optimerende

Personlige kvaliteter

 • Humoristisk og glad
 • Troværdig og stabil
 • Viden begærlig
 • Arbejdsom
 • Menneskekender

MS Office pakken

Avanceret niveau i alle programmer Herunder Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote og Project

Autodesk REVIT 2012/2013

Avanceret niveau i Architecture, MEP, Structure. Herunder udarbejdelse og opsætning af BIM projekter, samt oprettelse af families og dynamisk mængdeudtræk

Autodesk AutoCAD

Brugerniveau iht. udarbejdelse af tekniske tegninger og læsning af samme

Ludoc Constructure

Brugerniveau iht. detaljeret projekt og arbejdsdelsbeskrivelser, med henblik på de nyeste standarder og vejledninger

Be10 (bygningers energibehov, SBi)

Avanceret niveau i udarbejdelse af detaljeret og fyldestgørende beregninger ved dokumentation for opfyldelse af bygningsreglementets energibestemmelser

Sigma Entreprise

Avanceret niveau i udarbejdelse af kalkulationer ved tilbudsgivning til ethvert byggeprojekt. Herunder integration imellem ekstrern BIM software (MS project, REVIT)

April 2011 – Juli 2011
Arkitektgruppen, Odense

Praktikant som byggeleder

Som er led i uddannelsen som bygnings-konstruktør har jeg været i praktik hos Arkitektgruppen som byggeleder

Dette har drejet sig om ledelsen og opførsel af 26 boliger, kaldet Golfparken, beliggende på Hollufgårdsvænget, Odense

Opgaverne har været fordelt sig over mange af de afgørende facetter i bygge-projektet. Men har generelt drejet sig om byggeplads ledelse.

Herunder tids- og økonomistyrring samt kvalitetskontrol af byggeriet, på en daglig basis. Samt opstående problemstillinger iht. Projektmaterialet og løsning af disse.

Derudover har jeg varetaget den daglige koordinering og kontakt imellem de enkelte fagfolk på projektet (ingeniør, arkitekt, entreprenør).

Arkitektgruppen har fra start i forløbet givet mig som praktikant et meget stort ansvars område, som har overbevist mig om mine kvalifikationer som bygningskonstruktør. Hvilket videre har fået mig til at brænde for faget.

Praktikforløbet har forløbet sig til UG, samt med ønske fra Arkitektgruppen, om al held og lykke i den videre karriere inden for faget.

Reference: Jan E. Kristensen, Projektchef, Arkitektgruppen

September 2007 – nu
City Bowling, Odense

Barchef

Jeg er i øjeblikket ansat på deltid som barchef i City Bowling. Hvilket også har været mit fritidsjob ved siden af mine studier.

Som barchef har jeg ansvaret i centeret hovedsageligt i aftentimerne og week-enderne. Hvor jeg har til tider har haft skulle holde styr på op til 12 medarbejdere.  Det er her min opgave at lede og fordele samt vejlede.

Derudover kræver jobbet også en hurtig beslutningstagen til diverse opstående problemer, herunder både med hensyn til organiseringen samt økonomi ved even-tuelle tilbud.

Jeg er ansvarlig for oplæring af nye medarbejdere i computersystemerne, både i forhold til salg og i forhold til bane score systemet.

I Citybowling har jeg igennem årene lært at takle stress, da der tit er rigtig travlt som leder. Det har her været mit job at holde hovedet koldt, således jeg stadig har kunnet bevarer det store overblik.

Jeg har igennem årene også udviklet egenskaber som en mindre menneske-kender, da det er vigtigt at kunne læse folks humør ud fra deres adfærd, for at fremme både salgsdialog og medarbejder sam-arbejde.

Hvilket jeg uden tvivl mener, kan overføres til bygningskonstruktørens arbejde.

Reference: Peter Nygaard, Centerchef City Bowling

2005 – 2006, Shell, Odense, Ekspedient, Deltid

2002 – 2004, Post Danmark, Nykøbing Sjælland, omdeler, fuldtid

2001 – 2002, Værnepligtig, Gardehusar regimentet i Slagelse, Kamptropperne

 

- Kørekort B

- Web design på fritidsniveau, Herunder HTML, CSS, PHP, Java programering

- Teknisk velfunderet, alt vedrørende teknik og program integration i hverdagen